TANSİYON YÜKSELMESİ TANI VE TEDAVİ YÜKSEK TANSİYON, DÜŞÜK TANSİY

2009-04-19 17:30:00

TANSiYON,   tansiyonun kelime anlamı kan basıncı, kanın atardamar duvarlarına yaptığı basınçtır. Bu basınç sayesinde, kan vücuttaki bütün organ ve dokulara kadar nekledilebilmektedir. Bu organ ve dokuların hayatiyetini devam ettirebilmesi için gerekli maddeler bu kandankarşılanır. Tansiyonun belirli normal değerleri vardır. Tansiyonun bu normla değerlerin altına inmesi veya üstüne çıkması sağlık açısından çok zararlıdır.    genellikle atardamarların, az oranda da toplar damarların gerilim derecesi olarak kullanılır. Ayrıca sinir gerginliklerine, karın içi sıvı fazlalığından ileri gelen gerilimlere, kafa içi basınçlarına da tıp dilinde tansiyon denilir.
Tansiyon, düşük, normal ya da yüksek olabilir. Düşük tansiyona hipotansiyon yüksek tansiyona da hipertansiyon denir.                                                                                                                        
TANSİYON NEDEN YÜKSELİR ?TANSİYON, doğrudan doğruya bir damar hastalığı değildir. Çeşitli organ ların, özellikle kalbin, iç salgı bezlerinin, sinir sisteminin, kan kitlesinin ve böbreklerin etkisi ile tansiyon yükselmelen görülür. Tansiyon yükselmesinin en büyiik sebebi böbreklerdir. Böbreklerin normal görevlerini yapanıamalan yüzünden, böbreklerden geçen kan azahrsa tansiyon yükselmesi, böbreklerden geçen kanm çoğalması sonucu da tansiyon düşmesi görülür. Böbreklerde tansiyonun yükselmesine ya da alçalmasına sebep olan bazı maddeler ortaya çıkan bozukluk sebebiyle kana geçer ve böylece de hiper tansiyon ya da hipotansiyon durumu meydana gelir.

  NORMAL TANSİYON :Tam sağlıklı bir insanın atardamarlarındaki gerilim derecesine normal tansiyon denir. Normal tansiyon denir. Normal tansiyon, yaşa, vücudun dunımuna, beden ve kafa çalışma derecesine ve günün her saatine göre değişiklik gösterir. Normal tansiyon dinlenme sırasında en düşük derecededir .

DÜŞÜK TANSİYON :
Kan damarlarının çapını düzenleyen sinirlerin görevlerini tam olarak yerine getirememesinden düşük tansiyon ortaya çıkar. Düşük tansiyon genellikle sinir bozukluklarında, yorgunluklarda, üzüntülü durumlarda olur. Ciddi kalp hastalıklarında da tansiyonun düşüklüğü önemli bir belirti olmaktadır. Düşük tansiyon böbreküstü muhafazası hastalıklarında da görülür.
Tansiyonu düşük olanlarda enerji azlığı, baş dönmesi, göz kararması, çekingenlik belirtiler olur.

YÜKSEK TANSİYON : Yüksek tansiyon da bir ya da birkaç
hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar.
Özellikle böbrekten kan geçmesini engelleyen,  idrarı önleyen hastalıklarda görülür.  İlerlemiş böbrek
hastalığı, damar sertliği tansiyonu yükselten sebepler arasındadır.
Yüksek tansiyon, beyin damazlarının tıkanması ve yırtılması gibi çok tehlikeli durumlara yol açar Beyin göz böbrek damar ve kalbte hasarlar meydana getirir.
GEÇİCİ  TANSİYON YÜKSELMESi
HEYECAN, irkilme, sinirlenme, ruh sarsıntısı, yorgunluk ve soğuk yüzünden geçici tansiyon yükselmesi görülebilir. Bu halde sebep ortadan kalkınca ve vücut dinlenince tansiyon tekrar normal haline döner.
Kahve, çay ve su gibi içecekler aşırı derecede alındığında tansiyon geçici olarak yükselir. Bu tür içeceklerin sık sık aşırı derecede alınması tansiyonun da sık sık yükselmesine yol açacağından damarın bozulmasına ve damarlar içinde zararlı maddelerin toplanmasına sebep olur. bu yüzden

1894
0
0
Yorum Yaz